Turba üçin

 • PVC Ca Zn stabilizator TEQ-006

  PVC Ca Zn stabilizator TEQ-006

  ● TEQ-006, ekstruziýa gaýtadan işlemek üçin niýetlenen zäherli däl bir paket stabilizator / çalgy ulgamy.PRESSURE ýa-da PRESSURE UPVC TIPE-de ulanmak maslahat berilýär.

  Heat Gowy ýylylyk durnuklylygy, ajaýyp başlangyç reňk we reňk durnuklylygy üpjün edýär.Dogry gaýtadan işlemegiň parametrlerine laýyklykda, TEQ-006 plastinka öndürijiligini gowulandyrar.

  Os Doz: Formula we maşyn işleýiş şertlerine baglylykda 2.8 - 3.2phr maslahat berilýär.110 ℃ - 130 between arasynda temperaturany garyşdyrmak maslahat berilýär.

 • PVC Ca Zn stabilizator TEQ-007

  PVC Ca Zn stabilizator TEQ-007

  ● TEQ-007, ekstruziýa gaýtadan işlemek üçin niýetlenen zäherli däl bir paket stabilizator / çalgy ulgamy.PRESSURE ýa-da PRESSURE UPVC TIPE-de ulanmak maslahat berilýär.

  Heat Gowy ýylylyk durnuklylygyny we reňk durnuklylygyny üpjün edýär.Dogry gaýtadan işlemegiň parametrlerine laýyklykda, TEQ-007 plastinka öndürijiligini gowulandyrar.

  Os Doz: Formula we maşyn işleýiş şertlerine baglylykda 2.8 - 3.2phr maslahat berilýär.110 ℃ - 130 between arasynda temperaturany garyşdyrmak maslahat berilýär.

 • PVC Ca Zn stabilizator TEQ-009

  PVC Ca Zn stabilizator TEQ-009

  ● TEQ-009, ekstruziýa gaýtadan işlemek üçin niýetlenen zäherli däl bir paket stabilizator / çalgy ulgamy.PVC SUW ÜPJÜNÇILIK TURBASY we DURMUŞ TURBASYNDA ulanmak maslahat berilýär.

  Heat Gowy ýylylyk durnuklylygy, ajaýyp başlangyç reňk we reňk durnuklylygy üpjün edýär.Dogry gaýtadan işlemegiň parametrlerine laýyklykda, TEQ-009 plastinkanyň çykmagynyň öňüni alýar.

  Os Doz: Formula we maşyn işleýiş şertlerine baglylykda 3.0 - 3.5phr maslahat berilýär.110 ℃ - 130 between arasynda temperaturany garyşdyrmak maslahat berilýär.