Profil üçin

  • PVC Ca Zn stabilizator JCS-JPW-6

    PVC Ca Zn stabilizator JCS-JPW-6

    ● JCS-JPW-6, ekstruziýa gaýtadan işlemek üçin niýetlenen zäherli däl bir paket stabilizator / çalgy ulgamy.PVC AK PROFILE-de ulanmak maslahat berilýär.

    Heat Gowy ýylylyk durnuklylygy, ajaýyp başlangyç reňk we reňk durnuklylygy, howanyň gowy garşylygy üpjün edýär.Dogry gaýtadan işlemegiň parametrleri boýunça JCS-JPW-6 plastinka öndürijiligini gowulandyrar.

    Os Doz: Formula we maşyn işleýiş şertlerine baglylykda 4.0 - 4.5phr maslahat berilýär.110 ℃ - 130 between arasynda temperaturany garyşdyrmak maslahat berilýär.