Täsir üýtgediji we gaýtadan işlemek kömegi

Gysga düşündiriş:

JINCHSNGHSU dürli görnüşli ACRYLIC IMPACT MODIFIERS we SPID-i gaýtadan işlemek bilen üpjün edýär.Esasy gabykly ACRYLIC IMPACT MODIFIERS, ýokary täsirli, gaýtadan işlemegiň ajaýyp öndürijiligi, ajaýyp howa garşylygy we önümiň güýçlenmegi ýaly köp artykmaçlyklara eýe bolan emulsiýa polimerizasiýa prosesi bilen ýasalýar.Gaty PVC / CPVC programmalarynda ulanylyp bilner.AIDSDYRMAK AIDS, wikaty azaltmazdan (ýa-da birneme azaltmazdan) gaýtadan işlemegi netijeli ösdürip biler.PVC we CPVC ulgamynda ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PVC / CPVC goýmasy

PVC / CPVC turba, PVC / CPVC fiting, PVC profil we ş.m.
● Gowy gaýtadan işlemek
● Gowy ýalpyldawuk
Weather Howanyň gowy bolmagy
Impact Gowy täsir garşylygy

s2
s3

WPC, SPC, PVC köpük
Weather Howanyň gowy bolmagy
Impact Gowy täsir garşylygy
● Gowy ýaglamak
● Daşky gurşaw taýdan arassa

Baha

PVC / CPVC üçin IMPACT MODIFIER (ADX seriýasy)
Akril görnüşli esasy gabyk rezin

Baha Aýratynlyklary Goýmalar
ADX-600 Ajaýyp täsir garşylygy

Gowy howa garşylygy

Plasticokary plastifikasiýa netijeliligi

Ekstruziýadan soňky pes gysyş ýa-da tersine

Gowy gaýtadan işlemek we ýokary ýalpyldawuk

PVC / CPVC turba, PVC / CPVC fiting, PVC profil, PVC penjire, üçek

PVC / CPVC (ADX seriýasy) üçin işleýiş kömegi

Baha Aýratynlyklary Goýmalar
ADX-201A Processingaglaýjy gaýtadan işleýiş kömegi

Köpük sazlaýjy

Filmler, Fiting we Foamboard
ADX-310 Molekulýar agram

Fusion promouter

Köpük sazlaýjy

Profil, laýyk we köpük

PVC üçin köpükleýji sazlaýjy (ADX seriýasy)

Baha Aýratynlyklary Goýmalar
ADX-320 PVC birleşdirilen materialyň plastifikasiýasyny täsirli we çalt öňe sürýär

Gowy ýer bilen PVX önümlerini almak üçin ereýän suwuklygy gowulandyryň

Higherokarky içerki ýapyşyk, eremegiň güýjüni ýokarlandyryp, birmeňzeş köpürjik gurluşy we pes dykyzlygy bolan önümlere berip biler

Filmler, Fiting we Foamboard
ADX-331 PVX birleşýän materialyň plastifikasiýasyna goldaw beriň

Gowy ýer bilen PVX önümlerini almak üçin ereýän suwuklygy gowulandyryň

Eremegiň ýokary güýji önüme birmeňzeş köpürjik gurluşy we pes dykyzlygy berýär

Profil, laýyk we köpük

  • Öňki:
  • Indiki: