SPC üçin

 • PVC Ca Zn stabilizator JCS-15G

  PVC Ca Zn stabilizator JCS-15G

  ● JCS-15G, ekstruziýa gaýtadan işlemek üçin niýetlenen zäherli däl bir paket stabilizator / çalgy ulgamy.SPC-de ulanmak maslahat berilýär.

  Heat Gowy ýylylyk durnuklylygyny, ajaýyp başlangyç reňk we reňk durnuklylygyny, oňat yzygiderliligi we uzak möhletli işlemegi üpjün edýär.Gaýtadan işlemegiň parametrleri boýunça JCS-15G plastinka öndürijiligini gowulandyrar.

  Os Doz: Formula we maşyn işleýiş şertlerine baglylykda 2.0 - 2.2phr (25phr PVC rezin üçin) maslahat berilýär.110 ℃ - 130 between arasynda temperaturany garyşdyrmak maslahat berilýär.

 • PVC Ca Zn stabilizator JCS-13

  PVC Ca Zn stabilizator JCS-13

  ● JCS-13, ekstruziýa gaýtadan işlemek üçin niýetlenen zäherli däl bir paket stabilizator / çalgy ulgamy.SPC-de ulanmak maslahat berilýär.

  Heat Gowy ýylylyk durnuklylygy, ajaýyp başlangyç reňk we reňk durnuklylygy üpjün edýär.Gaýtadan işlemegiň parametrlerine laýyklykda, JCS-13 plastinka öndürijiligini gowulandyrar.

  Os Doz: Formula we maşyn işleýiş şertlerine baglylykda 1.65 - 1,85 söz.110 ℃ - 130 between arasynda temperaturany garyşdyrmak maslahat berilýär.