Önümler

 • ADX-201A ýaglaýjy gaýtadan işleýiş kömegi

  ADX-201A ýaglaýjy gaýtadan işleýiş kömegi

  ADX-201A, PVC we CPVC bilen utgaşýan emulsiýa polimerizasiýasy arkaly ýasalan ýadro gabykly birleşýän materialdyr.Mundan başga-da, önümiň pes ýapyşykly, plastinkasyz, gowy ýykylýan häsiýeti, durnukly himiki aýratynlyklary, ýylylyga garşylygy we ajaýyp işleýiş öndürijiligi ýaly artykmaç monomerler goşulýar.PVC we CPVC ulgamynda ulanylyp bilner.

 • Gaýtadan işlemek kömegi ADX-310

  Gaýtadan işlemek kömegi ADX-310

  ADX-310, PVC-iň işleýşini we PVC emele getiriş prosesinde önümiň daşky görnüşini ep-esli gowulandyryp bilýän, emulsiýa polimerizasiýasy arkaly öndürilen ýadro gabykly akrilat polimeriň bir görnüşidir.PVC-iň mahsus himiki we fiziki aýratynlyklaryna täsir etmeýän bolsa, önümiň ýüzüni tekiz we ýagty edýär.

 • Täsir üýtgediji ADX-600

  Täsir üýtgediji ADX-600

  ADX-600 goşundy, açyk PVX üçin ýadro gabykly akril täsir ediji.Penjiräniň çarçuwalary, panelleri, gapdallary, diwarlary, binanyň bukulýan tagtasy, turbalar, turba enjamlary we dürli sanjym bölekleri ýaly.

 • Köpükleýji sazlaýjy ADX-320

  Köpükleýji sazlaýjy ADX-320

  ADX-320 köpükleýji sazlaýjy, PVC köpük önümleri üçin ulanylýan akrilat gaýtadan işlemegiň bir görnüşidir.Esasanam köpükli list üçin amatlydyr.

 • Köpükleýji sazlaýjy ADX-331

  Köpükleýji sazlaýjy ADX-331

  ADX-331 köpükleýji sazlaýjy, PVC köpük önümleri üçin ulanylýan akrilat gaýtadan işlemegiň bir görnüşidir.Önümler ajaýyp toplumlaýyn öndürijilige, ýokary eriş güýjüne, esasanam galyň diwar önümleri üçin amatly.

 • Akrilat gaty plastmassa ADX-1001

  Akrilat gaty plastmassa ADX-1001

  ADX-1001, PVC bilen oňat sazlaşykly emulsiýa polimerizasiýasy arkaly öndürilen ýokary molekulýar polimeriň bir görnüşidir.Gaýtadan işleýän temperaturada PVX molekulalarynyň baglanyşyk güýjüni ep-esli azaldyp, PVX segmentlerini deformasiýa edende hereketini aňsatlaşdyryp biler we plastifikasiýany ep-esli derejede ösdürip, suwuklygy ýokarlandyryp biler.Plastmassa däl PVX gaýtadan işlemekde gowy plastifikasiýa täsirini oýnap biler.Material ýokary ereýän temperatura we matrisa materialy PVC bilen oňat utgaşyklyga eýe, bu önümleriň mehaniki aýratynlyklaryny peseltmez.Has uly molekulýar agramly PVC, has ýokary mehaniki häsiýetleri we çykdajy artykmaçlyklaryny almak üçin has ýokary suwuklygy we çalt plastifikasiýany talap edýän çylşyrymly önümleri öndürmek üçin PVC-ni kiçi molekulýar agramy bilen çalşyp biler.Mundan başga-da, önüm CPVC-ni gaýtadan işlemegiň kynlygyny ep-esli azaldyp, CPVC-iň has gowy plastifikasiýasyny we suwuklygyny üpjün edip biler.

 • Täsir üýtgediji we gaýtadan işlemek kömegi

  Täsir üýtgediji we gaýtadan işlemek kömegi

  JINCHSNGHSU dürli görnüşli ACRYLIC IMPACT MODIFIERS we SPID-i gaýtadan işlemek bilen üpjün edýär.Esasy gabykly ACRYLIC IMPACT MODIFIERS, ýokary täsirli, gaýtadan işlemegiň ajaýyp öndürijiligi, ajaýyp howa garşylygy we önümiň güýçlenmegi ýaly köp artykmaçlyklara eýe bolan emulsiýa polimerizasiýa prosesi bilen ýasalýar.Gaty PVC / CPVC programmalarynda ulanylyp bilner.AIDSDYRMAK AIDS, wikaty azaltmazdan (ýa-da birneme azaltmazdan) gaýtadan işlemegi netijeli ösdürip biler.PVC we CPVC ulgamynda ulanylyp bilner.

 • ASA Poroşok ADX-885

  ASA Poroşok ADX-885

  ADX-885, emulsiýa polimerizasiýasy arkaly öndürilen akrilat-stirol-akrilonitril terpolimeriniň bir görnüşidir.Ajaýyp howa garşylygy, UV garşylygy we täsir garşylygy bar, sebäbi goşa baglanyşyk ýaly ABS ýok.

 • ASA Poroşok ADX-856

  ASA Poroşok ADX-856

  ADX-856, emulsiýa polimerizasiýasy arkaly öndürilen akrilat-stirol-akrilonitril terpolimeridir.Ajaýyp howa garşylygy, UV garşylygy we täsir garşylygy bar, sebäbi goşa baglanyşyk ýaly ABS ýok.

 • PVC Ca Zn stabilizator JCS-15G

  PVC Ca Zn stabilizator JCS-15G

  ● JCS-15G, ekstruziýa gaýtadan işlemek üçin niýetlenen zäherli däl bir paket stabilizator / çalgy ulgamy.SPC-de ulanmak maslahat berilýär.

  Heat Gowy ýylylyk durnuklylygyny, ajaýyp başlangyç reňk we reňk durnuklylygyny, oňat yzygiderliligi we uzak möhletli işlemegi üpjün edýär.Gaýtadan işlemegiň parametrleri boýunça JCS-15G plastinka öndürijiligini gowulandyrar.

  Os Doz: Formula we maşyn işleýiş şertlerine baglylykda 2.0 - 2.2phr (25phr PVC rezin üçin) maslahat berilýär.110 ℃ - 130 between arasynda temperaturany garyşdyrmak maslahat berilýär.

 • PVC Ca Zn stabilizator JCS-64

  PVC Ca Zn stabilizator JCS-64

  ● JCS-64, ekstruziýa gaýtadan işlemek üçin niýetlenen zäherli däl bir paket stabilizator / çalgy ulgamy.WPC-de ulanmak maslahat berilýär.

  Heat Gowy ýylylyk durnuklylygy, ajaýyp başlangyç reňk we reňk durnuklylygy üpjün edýär.Gaýtadan işlemegiň parametrleri boýunça JCS-64 plastinka öndürijiligini gowulandyrar.

  Os Doz: Formula we maşyn işleýiş şertlerine baglylykda 3.2 - 4,5 söz.110 ℃ - 130 between arasynda temperaturany garyşdyrmak maslahat berilýär.

 • PVC Ca Zn stabilizator JCS-86

  PVC Ca Zn stabilizator JCS-86

  ● JCS-86, ekstruziýa gaýtadan işlemek üçin niýetlenen zäherli däl bir paket stabilizator / çalgy ulgamy.WPC-de ulanmak maslahat berilýär.

  Heat Gowy ýylylyk durnuklylygyny üpjün edýär.Gaýtadan işlemegiň parametrlerine laýyklykda, JCS-86 plastinka öndürijiligini gowulandyrar.

  Oz Doz: formula we maşyn işleýiş şertlerine baglylykda 0.8 - 1.125 phr (25phr PVC rezin üçin) maslahat berilýär.110 ℃ - 130 between arasynda temperaturany garyşdyrmak maslahat berilýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2