Gaýtadan işlemek

 • ADX-201A ýaglaýjy gaýtadan işleýiş kömegi

  ADX-201A ýaglaýjy gaýtadan işleýiş kömegi

  ADX-201A, PVC we CPVC bilen utgaşýan emulsiýa polimerizasiýasy arkaly ýasalan ýadro gabykly birleşýän materialdyr.Mundan başga-da, önümiň pes ýapyşykly, plastinkasyz, gowy ýykylýan häsiýeti, durnukly himiki aýratynlyklary, ýylylyga garşylygy we ajaýyp işleýiş öndürijiligi ýaly artykmaç monomerler goşulýar.PVC we CPVC ulgamynda ulanylyp bilner.

 • Gaýtadan işlemek kömegi ADX-310

  Gaýtadan işlemek kömegi ADX-310

  ADX-310, PVC-iň işleýşini we PVC emele getiriş prosesinde önümiň daşky görnüşini ep-esli gowulandyryp bilýän, emulsiýa polimerizasiýasy arkaly öndürilen ýadro gabykly akrilat polimeriň bir görnüşidir.PVC-iň mahsus himiki we fiziki aýratynlyklaryna täsir etmeýän bolsa, önümiň ýüzüni tekiz we ýagty edýär.

 • Köpükleýji sazlaýjy ADX-320

  Köpükleýji sazlaýjy ADX-320

  ADX-320 köpükleýji sazlaýjy, PVC köpük önümleri üçin ulanylýan akrilat gaýtadan işlemegiň bir görnüşidir.Esasanam köpükli list üçin amatlydyr.

 • Köpükleýji sazlaýjy ADX-331

  Köpükleýji sazlaýjy ADX-331

  ADX-331 köpükleýji sazlaýjy, PVC köpük önümleri üçin ulanylýan akrilat gaýtadan işlemegiň bir görnüşidir.Önümler ajaýyp toplumlaýyn öndürijilige, ýokary eriş güýjüne, esasanam galyň diwar önümleri üçin amatly.

 • Akrilat gaty plastmassa ADX-1001

  Akrilat gaty plastmassa ADX-1001

  ADX-1001, PVC bilen oňat sazlaşykly emulsiýa polimerizasiýasy arkaly öndürilen ýokary molekulýar polimeriň bir görnüşidir.Gaýtadan işleýän temperaturada PVX molekulalarynyň baglanyşyk güýjüni ep-esli azaldyp, PVX segmentlerini deformasiýa edende hereketini aňsatlaşdyryp biler we plastifikasiýany ep-esli derejede ösdürip, suwuklygy ýokarlandyryp biler.Plastmassa däl PVX gaýtadan işlemekde gowy plastifikasiýa täsirini oýnap biler.Material ýokary ereýän temperatura we matrisa materialy PVC bilen oňat utgaşyklyga eýe, bu önümleriň mehaniki aýratynlyklaryny peseltmez.Has uly molekulýar agramly PVC, has ýokary mehaniki häsiýetleri we çykdajy artykmaçlyklaryny almak üçin has ýokary suwuklygy we çalt plastifikasiýany talap edýän çylşyrymly önümleri öndürmek üçin PVC-ni kiçi molekulýar agramy bilen çalşyp biler.Mundan başga-da, önüm CPVC-ni gaýtadan işlemegiň kynlygyny ep-esli azaldyp, CPVC-iň has gowy plastifikasiýasyny we suwuklygyny üpjün edip biler.